نشان کیفیت و اعتماد صنعتی واریان صنعت

  • "Electronic SOLUTION "
  • "oil & Gas SOLUTION"
  • "Electrical SOLUTION"
  • "Engennering SOLUTION"
  • "Power SOLUTION"
  • "Power Transitions SOLUTION"
  • "New Energy SOLUTION"

irantronic testing

واریان صنعت

5 Oct 2018 19:56:09 GMT
دنیای امروز دنیای رقابتها و قیمتها است. امروزه نمیتوان بهترین کیفیت ها را تولید کرد و با بالاترین قیمتها بفروش رسانید، مگر با تعداد اندک . چنانچه دیده میشود کشورهای تازه توسعه یافته با نازلترین قیمتها، بازارهای جهانی را تصرف کرده و سپس به موازات آن، در صدد ارتقا کیفیت برآمدند و آن هم با تولید محصولاتی در گریدهای مختلف . شرکت طراحی مهندسی واریان صنعت همواره بر آن بوده و هست که ارتقا کیفیت و کاهش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد

واریان صنعت

15 Mar 2018 19:56:09 GMT
فعالیت شرکت واریان صنعت ساخت تجهیزات صنعتی ورله های حفاظتی می باشد وبابکارگیری نیرو های جوان متخصص و تجهیزات بروز سعی درتامین نیازمندی های صنایع کوچک و بزرگ نموده است

واریان صنعت

15 Mar 2018 19:56:09 GMT
تامین متریال و نیاز مندی های تجهیزات پالایشگاه های گاز و پتروشیمی های واقع در عسلویه و پالایشگاه های ماهشهر